Nasza firma montuje okienne nawiewniki higrosterowane, sterowane ręcznie oraz ciśnieniowe, a także nawiewniki ścienne. Poniżej przedstawiamy na czym polega ich działanie.

Nawiewniki Higrosterowane i Ciśnieniowe

Montaż nawiewników

Katalog produktów

Nawiewnik ciśnieniowy ścienny oraz okienny działa samoczynnie, pod wpływem zmian różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Nawiewniki ciśnieniowe doprowadzają do wnętrza taką ilość powietrza, jaka wynika z różnicy ciśnienia. Do pewnej granicznej wartości różnicy ciśnienia otwór doprowadzający powietrze jest maksymalnie otwarty. Gdy różnica ta nadal rośnie, na przykład na skutek podmuchów wiatru, przepustnica w nawiewniku ciśnieniowym przymyka się, zapobiegając nadmiernemu napływowi powietrza z zewnątrz. W zależności od budowy nawiewnika ruchomy element jego przesłony może się płynnie przymykać lub przy odpowiednio dużej różnicy ciśnienia skokowo zamykać otwór. Jednocześnie użytkownik ma możliwość ręcznego przymknięcia przepustnicy, aby zmniejszyć przepływ do minimum. Nie może jednak całkowicie jej zamknąć.

Ciśnieniowe

Zwykle nawiewniki ścienne montowane są w rurze osadzonej w otworze przewierconym prostopadle przez ścianę, na której końcu znajduje się jego osłona od deszczu i owadów. Niektóre nawiewniki ścienne mają regulatory ograniczające napływ powietrza przy silnych podmuchach wiatru oraz akcesoria obniżające poziom hałasu, docierającego do domu z zewnątrz. Dzięki łatwemu dostępowi do filtra zatrzymującego napływ kurzu z otoczenia, można go w prosty sposób oczyścić.

 

Oferujemy fachowy montaż nawiewników. Wyróżnia nas terminowość, kultura osobista oraz uczciwość. Jeśli interesuje Cię profesjonalna wentylacja mechaniczna albo wentylacja grawitacyjna lub inne z naszych usług, zapraszamy do kontaktu. Za wykonywane prace proponujemy atrakcyjne ceny.

Nawiewniki higrosterowane okienne działają automatycznie, zależnie od wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia. Są wyposażone w czujnik z taśmy poliamidowej, który otwiera przesłonę nawiewnika i zwiększa strumień powietrza dopływającego do pomieszczenia, gdy wilgotność w nim wzrasta, oraz przymyka ją, kiedy wilgotność spada poniżej określonego poziomu. Wielkość szczeliny zmienia się proporcjonalnie do zmiany wilgotności względnej w przedziale od 35 do 70%. Gdy wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu spada poniżej 35%, szczelina w nawiewniku jest minimalna. Bardziej nie da się go przymknąć. Przy wilgotności powyżej 70% nawiewnik higrosterowany jest maksymalnie otwarty. Dzięki nawiewnikom sterowanym poziomem wilgotności intensywność wymiany powietrza zwiększa się w pomieszczeniach, w których powstaje najwięcej wilgoci, na przykład nocą w sypialniach.

Do pobrania:

Higrosterowane

Regulacja ręczna polega na ustawianiu specjalnej przesłony w wybranej (zwykle z kilku możliwych) pozycji. Wydajność takich nawiewników w znacznej mierze zależy więc od świadomego działania użytkownika. Regulacja automatyczna uniezależnia działanie nawiewników, a więc napływ powietrza, od ingerencji użytkowników. Nawiewniki o stałym przekroju (o stałej, niedającej się regulować wielkości otworu doprowadzającego powietrze) wpuszczają do pomieszczenia taką ilość powietrza, jaka wynika z różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, czyli zależną od warunków atmosferycznych.

 

Niektóre z nich mają przepustnicę, której przymknięcie radykalnie ogranicza przepływ powietrza. Takie nawiewniki muszą być obsługiwane przez użytkownika, który za pomocą specjalnej przesłony może zmieniać wielkość otworu doprowadzającego powietrze. Ilość powietrza przedostającego się do pomieszczenia zależy więc od położenia przepustnicy oraz różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz.

Sterowane ręcznie

Nawiewniki ścienne

Nawiewniki okienne

Oferta